BIRO OBALA d.o.o.
Ulica Stare pošte 3
6000 Koper
Telefon:    +386 5 663 87 00
E-pošta: info@biroobala.si

UVOD

Podjetje BIRO OBALA d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2006 in ima danes 10 zaposlenih.
Osnovne dejavnosti so prostorsko načrtovanje in projektiranje nizkih gradenj. V svojem dosedanjem delu smo samostojno ali z zunanjimi sodelavci in svetovalci uspešno izdelali prostorske akte in strokovne podlage na področju urbanizma ter projektno dokumentacijo na področju nizkih gradenj.VIZIJA IN CILJI PODJETJA

Na vseh področjih delovanja želimo:

• zagotoviti najvišje standarde kakovosti,
• povečati našo konkurenčnost,
• povečati poslovno uspešnost ter
• izpolnjevati zahteve in pričakovanja naših investitorjev.

Pomembno poslanstvo je tudi ustvarjati okolje, ki bo omogočalo nadaljnjo strokovno rast zaposlenih in dvig strokovnosti družne kot tudi projektivne panoge.

Želimo postati pomemben nosilec razvoja na področju projektiranja ter na ta način soustvarjati prostor v katerem živimo, dvigovati zavedanje o varovanju okolja ter biti aktiven načrtovalec kvalitete bivanja.URESNIČEVANJE CILJEV

V podjetju Biro Obala si postavljamo ambiciozne cilje, ki jih v veliki meri tudi dosegamo:

• s strokovnim, na znanju, izkušnjah in usposobljenosti temelječem delu zaposlenih,
• z visoko poslovno kulturo in soustvarjanjem inovativne klime,
• s stalnim izboljševanjem in dopolnjevanjem našega dela v skladu z željami in pričakovanji naših
  naročnikov in zaposlenih,
• z močnim timskim delom, odkritostjo v odnosih, spodbujanjem ustvarjalnosti in motiviranjem sodelavcev,
• s spoštovanjem veljavne zavezujoče zakonodaje in lokalnih predpisov
• z izpolnjevanjem zahtev in nenehnim izboljševanjem uspešnosti sistema vodenja kakovosti in
  sistema ravnanja z okoljem,
• s stalnim nadzorom in izpopolnjevanjem delovnih procesov iz izboljševanjem tehnologije.